Metlářský jarmark s kácením máje a přehlídkou dětských souborů

Asi to bylo tím, že jsme máj stavěli třináctého. I když jsme měli rozvrženo hlídání májky, přesto se podařilo "neznámým pachatelům" májku nám v týdnu shodit, naštěstí bez nějakých dalších škod. A neuplynulo ani půl dne a májka se opět tyčila za Klubem, sice kratší o nějaký metr, ale stále důstojná.

V sobotu po obědě byla zahájena tradiční nesoutěžní přehlídka dětských folklorních souborů v Klubu a pak už následovalo samotné kácení máje. 

V noci po večerní zábavě nás ještě čekalo uklízení všeho materiálu a pak už jsme si mohli konečně oddechnout.

Ale ne nadlouho, brzy ráno jsme se dozvěděli, že nám z chladicího auta banda lupičů vykradla materiál, který nám po kácení zůstal - pivo v sudech, části výčepního zařízení, alkohol i guláš, který tam měli někteří členové schovaný na nedělní oběd. A tak naše týdenní práce celého souboru s přípravou i samotnou akcí vlastně přišla vniveč. Tuto věc jsme opravdu dlouho "rozdýchávali". Náladu nám alespoň zvedlo nádherné gesto party od pouťových atrakcí, která nám poslala finanční obnos, aby naši ztrátu alespoň nějak zmírnila. Mnohokrát jim děkujeme.