Stará garda

Pocházíme z malebné metlářské vesnice Zubří, od roku 2002 jsme městem, které se nachází pod horou Radhošť u Rožnova pod Radhoštěm. Metlářská vesnice proto, protože se u nás od pradávna vyráběly březové metly. 

V roku 2005 (Valašský soubor písní a tanců) VSPT BESKYD Zubří oslavil 60 let svého vzniku. A tu některé dřívější členy soboru napadla myšlenka, že nejsme ještě tak staří, hodně toho umíme a pamatujeme, že bychom se mohli opět scházet, začít tančit a vystupovat. 


Přestože jsme svoji aktivní činnost ukončili před zhruba 10 lety, tak jak se říká : 

"To co jsme se v mládí naučili, ve stáří jak když jsme našli." 

A tak se opět scházíme a zapojujeme do činnosti souboru. Naše první vystoupení po tolika letech bylo na 60. výročí souboru. Říkáme si „STARÁ GARDA“ a náš průměrný věk je 40 let. Nejstarší ogar naší partie se jmenuje Jirka Ondřej a je držitelem titulu „Nositel lidových tradic“ za výrobu březových metel. Mezi nejstarší cérku patří Lenka Kantorková, které jsme říkávali "MAMČA", protože ona byla pro nás všechny opravdovou maminou. Teď je to naše vedoucí Staré Gardy. 

Nesmíme zapomenout na naši cimbálovou muziku, protože i oni s námi před mnoha lety začínali - je to primáška Draha Klimková, cimbalistka – Eva Gazdíková a dále manželé Konrádovi. Přestože hrají v různých souborech, na mateřský soubor si udělají čas a se Starou Gardou opět vystupují. 

A nakonec bychom chtěli představit člověka, který obětoval souboru kus života a zdraví. Bohužel nás v roce 2014 navždy opustil - byl choreografem, dlouholetým tanečníkem lidových písní, tanců a zvyků –  pan Josef Mikulenka. Tančíme jeho pásma, které pro nás před mnoha lety vytvořil a tančí se doposud v Beskydu.