Valašský soubor písní a tanců Beskyd Zubří

Již od roku 1945 reprezentuje svůj valašský region a je typickým vesnickým valašským souborem. Svůj repertoár čerpá z oblasti Zuberska a Rožnovska, z kraje dříve chudého, ale bohatého krásou své krajiny v moravských Beskydech. Členové souboru mají ve svém programu dvacetiminutové ukázky i celovečerní koncertní nebo zábavná vystoupení. Tvoří je valašské tance, převážně řemeslnické, lidové písně, scénky a lidová vyprávění. Neoddělitelnou součástí souboru je samozřejmě cimbálová muzika, která vám dává nahlédnout do té krásné a nepřeberné pokladnice lidových písní, při kterých můžete zapomenout na své všední starosti. Cimbálová muzika předvádí samostatné hudební produkce k večerní i jiné zábavě.
 

Beskyd Zubří

Lidový odkaz svých předků rozdává Beskyd nejen v rámci svého regionu a České republiky, ale i v zahraničí: Bulharsku, Finsku, Francii, Holandsku, Itálii, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, Rakousku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku nebo Turecku. O tom, že je soubor udržovatelem tradic a zvyků svého kraje, svědčí pravidelné chození po velikonoční pomlázce, po mikulášské nadílce, po vánoční koledě, pořádání večerů u cimbálu a v neposlední řadě pořádání tradičního valašského bálu a kácení máje. Dávat lidem radost a úsměv, rozvíjet tradice svého kraje, oslavovat krásu života tancem, písní i muzikou - to je především poslání Valašského souboru písní a tanců "BESKYD".

 

Dne 3. 12. 2017 se v Zubří konalo slavnostní rozsvícení vánočního stromku. Součástí jeho pestrého programu jsme byli i my, Beskyďáci.

Letošní Dny města Zubří se konaly 1. - 2. září 2017. My jsme se do programu zapojili hned v pátek v 16 hodin, kdy jsme během půl hodiny divákům ukázali něco málo z našeho repertoáru.

Stará garda spolu s Malým Beskydem se v sobotu 12. srpna zúčastnila folklórního setkání Moravské chodníčky v Napajedlích.

Dne 10. května se před osmou hodinou ráno sešla dospělá složka souboru společně s Beskyďáčkama a Malým Beskydem u Klubu, kde na všechny čekal autobus mířící do masokombinátu Krásno ve Valašském Meziříčí. Ihned po příjezdu do areálu se silně rozpršelo, a tak nezbývalo nic jiného, než se omezit na menší, ale zastřešené pódium. Potěšilo nás, že návštěvníci schovávající se kvůli dešti pod stanem nás pozorně sledovali a odměnili potleskem.

Stejně jako my, Beskyďáci, pořádají Kácení máje i starozuberští hasiči. Nás oslovili, abychom jim májku shodili a zároveň zatancovali, o což se postarali malí Beskyďáčci a Malý Beskyd. Letošní Kácení máje bylo výjimečné nejen díky krásnému počasí, které hasičům po dlouhé době přálo, ale také díky tomu, že kluci při kácení májky strefili židův deštník, což se také nepodaří každý rok.  

Stránky