Valašský soubor písní a tanců Beskyd Zubří

Již od roku 1945 reprezentuje svůj valašský region a je typickým vesnickým valašským souborem. Svůj repertoár čerpá z oblasti Zuberska a Rožnovska, z kraje dříve chudého, ale bohatého krásou své krajiny v moravských Beskydech. Členové souboru mají ve svém programu dvacetiminutové ukázky i celovečerní koncertní nebo zábavná vystoupení. Tvoří je valašské tance, převážně řemeslnické, lidové písně, scénky a lidová vyprávění. Neoddělitelnou součástí souboru je samozřejmě cimbálová muzika, která vám dává nahlédnout do té krásné a nepřeberné pokladnice lidových písní, při kterých můžete zapomenout na své všední starosti. Cimbálová muzika předvádí samostatné hudební produkce k večerní i jiné zábavě.
 

Beskyd Zubří

Lidový odkaz svých předků rozdává Beskyd nejen v rámci svého regionu a České republiky, ale i v zahraničí: Bulharsku, Finsku, Francii, Holandsku, Itálii, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, Rakousku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku nebo Turecku. O tom, že je soubor udržovatelem tradic a zvyků svého kraje, svědčí pravidelné chození po velikonoční pomlázce, po mikulášské nadílce, po vánoční koledě, pořádání večerů u cimbálu a v neposlední řadě pořádání tradičního valašského bálu a kácení máje. Dávat lidem radost a úsměv, rozvíjet tradice svého kraje, oslavovat krásu života tancem, písní i muzikou - to je především poslání Valašského souboru písní a tanců "BESKYD".

 

V sobotu 20. května jsme spolu s městem Zubří připravili tradiční Metlářský jarmark. Počasí jako na objednávku, nebylo ani horko, a když opomineme krátkou večerní přeháňku, tak ani nepršelo. Návštěvníci si mohli projít spoustu stánků s dobrotami pro radost i s tradičními výrobky – a to nejen metlami, cukrovinkami, oblečením, ale také občerstvením. Mnoho nejen zuberských dětí, rodičů a prarodičů přilákaly kolotoče a skákající hrady pro děti a samozřejmě i náš výborný guláš s dobře vychlazeným pivem.

Dne 14. 5. 2017 se všechny složky Beskydu sešly na prostranství u Klubu, kde se tradičně staví máj. Holky se postaraly o navazování mašliček, uklízení odřezků z máje a přípravu vaječnice. Kluci mezitím ořezali a oloupali máj. Když bylo vše přichystáno, mohlo se začít se samotným stavěním, které naši kluci zvládli opět na jedničku.

V sobotu 29. dubna kolem desáté hodiny jsme se vydali k našim přátelům do polské Pszczyny, abychom jim pomohli postavit májku. Po příjezdu jsme si odnesli kroje z autobusu do místního dřevěného muzea, jehož součástí byla i menší restaurace, kde nám přichystali oběd.

I když až napodruhé, ale přeci jen se nám podařilo oplatit Valašskému krúžku Rusavjan z Rusavy návštěvu našeho bálu. V sobotu 25. března jsme proto vyrazili v převážně dívčím obsazení na jejich výroční 40. bál. K tanci i poslechu se potom střídala naše muzika s hostitelskou a rovněž jsme přispěli k zábavě svým vystoupením s tancem Metlový. Velmi se nám líbil Rusavjanský bál, protože na nás dýchl více "starými časy", než je nyní obvyklé.

V sobotu 18. března jsme měli vystoupení na Josefském jarmarku v Rožnově. Počasí nám nepřálo a tak našimi diváky byli hlavně přítomní prodejci ve stáncích. Ale i tak jsme se pobavili a zatančili i těm divákům, kteří se přes zimu a občasný déšť na rožnovské náměstí vydali.

Stránky