Valašský soubor písní a tanců Beskyd Zubří

Již od roku 1945 reprezentuje svůj valašský region a je typickým vesnickým valašským souborem. Svůj repertoár čerpá z oblasti Zuberska a Rožnovska, z kraje dříve chudého, ale bohatého krásou své krajiny v moravských Beskydech. Členové souboru mají ve svém programu dvacetiminutové ukázky i celovečerní koncertní nebo zábavná vystoupení. Tvoří je valašské tance, převážně řemeslnické, lidové písně, scénky a lidová vyprávění. Neoddělitelnou součástí souboru je samozřejmě cimbálová muzika, která vám dává nahlédnout do té krásné a nepřeberné pokladnice lidových písní, při kterých můžete zapomenout na své všední starosti. Cimbálová muzika předvádí samostatné hudební produkce k večerní i jiné zábavě.
 

Beskyd Zubří

Lidový odkaz svých předků rozdává Beskyd nejen v rámci svého regionu a České republiky, ale i v zahraničí: Bulharsku, Finsku, Francii, Holandsku, Itálii, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, Rakousku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku nebo Turecku. O tom, že je soubor udržovatelem tradic a zvyků svého kraje, svědčí pravidelné chození po velikonoční pomlázce, po mikulášské nadílce, po vánoční koledě, pořádání večerů u cimbálu a v neposlední řadě pořádání tradičního valašského bálu a kácení máje. Dávat lidem radost a úsměv, rozvíjet tradice svého kraje, oslavovat krásu života tancem, písní i muzikou - to je především poslání Valašského souboru písní a tanců "BESKYD".

 

Jako každý rok jsme se i letos zúčastnili vánočního volejbalového turnaje v Rožnově pod Radhoštěm. V základní šestičlenné skupině jsme uhráli tyto výsledky:

Beskyd x Veteráni Radhošť 1:1 (15:12, 14:15)

Beskyd x Sedmikvítek 2:0 (15:8, 15:9)

Beskyd x HPS 2:0 (15:9, 15:13)

Beskyd x Ovčák 1:1 (14:15, 15:12)

Beskyd x HGM 1:1 (15:9, 13:15)

Zveme Vás na tradiční Valašský bál, který se uskuteční 16. ledna 2016 od 19.30 hodin v Klubu Zubří. K tanci, zpěvu a poslechu bude hrát cimbálová muzika Beskyd a DJ eMPea a DJ IceVise. Hostem bude Valašský soubor Kašava.

Radost na dědině - oslava 70. výročí

Slavnostní program "Radost na dědině! byla vyvrcholením oslav 70. výročí vzniku Beskydu. Kvůli očekávanému zájmu diváků jsme program provedli 2 krát, a udělali jsme dobře. Obě představení byl sál plný diváků.

Posezení u cimbálu Pod Lipůvkou

Malou oslavu výročí "pro sebe" jsme si udělali Pod Lipůvkou jako besedu u cimbálu. Sešli se zde současní i bývalí členové souboru a při cimbálu jedli, pili, povídali. A taky tančili.

Návštěva z Rosdorfu

Na naše oslavy výročí jsme si pozvali přátele z německého Rosdorfu - partnerského města Zubří. Zde máme již dlouhá léta vztah se spolkem Frisch Auf, který se z původně turistického spolku přeměnil na mandolínový soubor. pro naše přátele jsme připravili výlety po okolí a samozřejmě se účastnili i našeho Posezení u cimbálu Pod Lipůvkou a slavnostního programu.

Stránky