Valašský soubor písní a tanců Beskyd Zubří

Již od roku 1945 reprezentuje svůj valašský region a je typickým vesnickým valašským souborem. Svůj repertoár čerpá z oblasti Zuberska a Rožnovska, z kraje dříve chudého, ale bohatého krásou své krajiny v moravských Beskydech. Členové souboru mají ve svém programu dvacetiminutové ukázky i celovečerní koncertní nebo zábavná vystoupení. Tvoří je valašské tance, převážně řemeslnické, lidové písně, scénky a lidová vyprávění. Neoddělitelnou součástí souboru je samozřejmě cimbálová muzika, která vám dává nahlédnout do té krásné a nepřeberné pokladnice lidových písní, při kterých můžete zapomenout na své všední starosti. Cimbálová muzika předvádí samostatné hudební produkce k večerní i jiné zábavě.
 

Beskyd Zubří

Lidový odkaz svých předků rozdává Beskyd nejen v rámci svého regionu a České republiky, ale i v zahraničí: Bulharsku, Finsku, Francii, Holandsku, Itálii, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, Rakousku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku nebo Turecku. O tom, že je soubor udržovatelem tradic a zvyků svého kraje, svědčí pravidelné chození po velikonoční pomlázce, po mikulášské nadílce, po vánoční koledě, pořádání večerů u cimbálu a v neposlední řadě pořádání tradičního valašského bálu a kácení máje. Dávat lidem radost a úsměv, rozvíjet tradice svého kraje, oslavovat krásu života tancem, písní i muzikou - to je především poslání Valašského souboru písní a tanců "BESKYD".

 

Kácení máje na Starém Zubří a v Zašové

Jako téměř každý rok, tak i letos se Beskyďáci zúčastnili Kácení máje na Starém Zubří, kde vystoupili Beskyďáčci a Malý Beskyd. A pro velký úspěch naší scénky i vystoupení dětských složek jsme byli letos pozváni i na Kácení máje v Zašové.

Den řemesel VMP Rožnov

Malý Beskyd se zúčastnil Dne řemesel ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Kácení 2015

Jako každý rok jsme opět pořádali Kácení máje a Metlářský jarmark. Součástí byla i tradiční přehlídka dětských folklorních souborů. Letos se zúčastnily tyto soubory : Malý Sedmikvítek, Valašenka, Ovečky, Červánek z Hradce Králové a samozřejmě domácí Beskyďáčci a Malý Beskyd. Jen to počasí si nedalo říct...

Vystoupení Beskyďáčků a Malého Beskydu na Čarodějnicích 2015, akci, pořádané Zuberskými hasiči.

Stavění máje Beskyd ve Valašském muzeu v přírodě

Vystoupení všech složek Beskydu a stavění máje ve Valašském muzeu v přírodě 1.5.2015.

Stránky