Valašský soubor písní a tanců Beskyd Zubří

Již od roku 1945 reprezentuje svůj valašský region a je typickým vesnickým valašským souborem. Svůj repertoár čerpá z oblasti Zuberska a Rožnovska, z kraje dříve chudého, ale bohatého krásou své krajiny v moravských Beskydech. Členové souboru mají ve svém programu dvacetiminutové ukázky i celovečerní koncertní nebo zábavná vystoupení. Tvoří je valašské tance, převážně řemeslnické, lidové písně, scénky a lidová vyprávění. Neoddělitelnou součástí souboru je samozřejmě cimbálová muzika, která vám dává nahlédnout do té krásné a nepřeberné pokladnice lidových písní, při kterých můžete zapomenout na své všední starosti. Cimbálová muzika předvádí samostatné hudební produkce k večerní i jiné zábavě.
 

Beskyd Zubří

Lidový odkaz svých předků rozdává Beskyd nejen v rámci svého regionu a České republiky, ale i v zahraničí: Bulharsku, Finsku, Francii, Holandsku, Itálii, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, Rakousku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku nebo Turecku. O tom, že je soubor udržovatelem tradic a zvyků svého kraje, svědčí pravidelné chození po velikonoční pomlázce, po mikulášské nadílce, po vánoční koledě, pořádání večerů u cimbálu a v neposlední řadě pořádání tradičního valašského bálu a kácení máje. Dávat lidem radost a úsměv, rozvíjet tradice svého kraje, oslavovat krásu života tancem, písní i muzikou - to je především poslání Valašského souboru písní a tanců "BESKYD".

 

Vernisáž výstavy krojů

V rámci oslav 70. výročí založení Beskydu jsme uspořádali výstavu krojů na Petrohradě v Zubří. Vernisáž se konala 5.11.2015 za hojné účasti návštěvníků. Obrovskou práci se sháněním, vypůjčením, naškrobením, nafocením, uspořádáním a okomentováním si daly Hela Adámková,

Maruška Grossová a Evička Staňková.

Den Města Zubří - Retroden

Den Města zubří - to je každoroční kulturní program nejen pro občany Zubří. A Beskyd u toho nesmí chybět. Letos se nesl ve stylu retro, což nám vyhovovalo, protože jsme ani nemuseli vymýšlet žádné kostýmy...

Soustředění v Oznici

V roce 2015 slaví Beskyd 70 let od svého založení, a pro slavnostní vystoupení jsme pilovali nová pásma. Pro jejich nácvik jsme využili prostor v kulturním zařízení v Oznici.

Rožnovské slavnosti

Letos se nám dostalo té pocty a zúčastnili jsme se několika programů v rámci Rožnovských slavností.

Vystoupení v Krásnu

Vystoupení v Krásnu na Dnu otevřených dveří Krásno, to už je také téměř každoroční záležitost. Vždy pobavíme nejen pracovníky masokombinátu a jejich rodinné příslušníky, ale také sebe. Do Krásna jezdíme vždy rádi.

Stránky